Koupaliště Michal vzniklo na rekultivované ploše po dřívější těžbě hnědého uhlí.

Již v letech 1872 - 1924 probíhala těžba hnědého uhlí v prostoru dnešního koupaliště Michal v hlubinném dole Štěstí Požehnání. S povrchovou těžbou se začalo v roce 1980 v hnědouhelného lomu Michal. Za celou dobu životnosti tohoto lomu se vytěžilo více jak 12 mil. tun uhlí. Zasypáním lomu Michal v roce 1995 byla ukončena důlní činnost v tomto lomu. Připravily se tak podmínky pro vytvoření 30 ha velké vodní nádrže.

 

Historie vodní nádrže z pohledu vývoje kvality vody byla výtečně zpracována v přednášce pánů Přikryla a Kosíka ze společnosti ENKI, prezentované na XIII. limnologické konferenci konané koncem června 2018 - k přečtení zde.

Koupaliště se nachází u Sokolova nedaleko obce Vítkov v těsné blízkosti silnice R6.

Možnost použití MHD zde

Provozovatel koupaliště:
Koupaliště Michal, s.r.o.
Jednoty 1628
356 01 Sokolov

IČO: 26348721
DIČ: CZ699001005

Firma zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Plzni v oddílu C
ve vložce 14554

tel.: +420 724 606 860 (pouze v sezóně)
e-mail: koupaliste@michal-sokolov.cz

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Koupaliště Michal s.r.o. (GDPR)