Windsurfing a kitesurfing je opět možné provozovat na Michalu.

Zásady provozování windsurfingu a kitesurfingu na vodní nádrži Michal

Návštěvníci areálu koupaliště Michal (dále KM) mohou provozovat windsurfing (dále jen WS) a kitesurfing (dále jen KS) pouze za předpokladu dodržování následujících zásad a podmínek:

  1. Návštěvníci se bezvýhradně řídí pokyny zaměstnance KM, který je přítomen v areálu KM
  2. Návštěvníci provozují WS a KS výhradně na vlastní nebezpečí a odpovídají za všechny případné škody, které způsobí jak na majetku KM, tak i ostatním návštěvníkům KM provozováním WS a KS
  3. Návštěvníci mladší 18 let mohou provozovat WS a KS výhradně pod dohledem osoby starší 18 let a jsou povinni používat záchranou vestu
  4. Vjezd vozidly do areálu KM je zakázán
  5. Návštěvníci souhlasí s úhradou provozních nákladů spojených s umožněním přístupu návštěvníků do areálu. Výše této úhrady je stanovena na 50,- Kč ve všední den, resp. 100,- Kč o svátcích, sobotách a nedělích, a to denně za každé osobní vozidlo. V případě, že podmínky (počasí, návštěvnost, ...) umožní surfování při běžném provozu KM, platí povinnost úhrady běžného vstupného, vč. parkovného.
  6. Přístup do areálu je možný po předchozí domluvě se zaměstnancem KM p. Karlem Lagronem na tel. čísle 605 718 507. Pan Lagron rozhoduje o otevírací době areálu pro návštěvníky s WS a KS.
  7. Provozování WS a KS v sezóně je možné pouze výjimečně, zásadně však mimo plochu pro plavce vyznačenou bójemi.
  8. Je přísně zakázáno plováky najíždět (narážet) do jiných atrakcí i osob koupajících se ve vodě
  9. V případě nedodržení výše uvedených bodů je zaměstnanec KM oprávněn vykázat neukázněného návštěvníka z areálu KM bez nároku na vrácení zaplacené úhrady