Koupaliště Michal vzniklo na rekultivované ploše po dřívější těžbě hnědého uhlí.

Již v letech 1872 - 1924 probíhala těžba hnědého uhlí v prostoru dnešního koupaliště Michal v hlubinném dole Štěstí Požehnání. S povrchovou těžbou se začalo v roce 1980 v hnědouhelného lomu Michal. Za celou dobu životnosti tohoto lomu se vytěžilo více jak 12 mil. tun uhlí. Zasypáním lomu Michal v roce 1995 byla ukončena důlní činnost v tomto lomu. Připravily se tak podmínky pro vytvoření 30 ha velké vodní nádrže.